close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل11 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 11 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... گفتو گوکنید (صفحه93) گرافیت  ازجنس کربن  در نوک مداد – در پیل ها  در نیرو گاه هسته ای بعنوان کاهنده ی سرعت نوترون بکار می رود. طلا: کانی براق دارای جلا ، زیبا ودارای استحکام است بعنوان زیور آلات…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما