close
تبلیغات در اینترنت
نماز اول وقت

گام 98 | آموزشی درسی

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ابوعثمان روایت می كند: من با سلمان فارسى زیر درختى نشسته بودم ، او شاخه خشكى را گرفت و تكان داد همه برگهایش فرو ریخت . آنگاه به من گفت : نمى پرسى چرا چنین كردم ؟ گفتم : چرا این كار را انجام دادید ؟ در پاسخ گفت :  زیر درختى در محضر پیامبراكرم صلى الله…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما