close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل6 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 6 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... اطلاعات جمع آوری کنید (صفحه 46)  غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفتهو هورمونهای زیادی ترشح می کند.  غده تیروئید در ناحیه گردن وجلوی نای زیر حنجره قرار دارد  غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما