close
تبلیغات در اینترنت
پاسخ فعالیت های اجتمایی هشتم درس اول

گام 98 | آموزشی درسی

پاسخ فعالیت های اجتمایی پایه هشتم درس اول همراه با جواب نرم افزار آموزشی این بخش هم در ادامه مطلب اضافه شد به ادامه مطلب مراجعه کنید ....... 1- گفت و گو کنید . الف ) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود ؟ پاسخ : همکاری کردن - یاری رساندن به یکدیگر ( تعاون ) - حل مشکلات همدیگر ب ) در ماجراهایی…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما