close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل15 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 15 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... موج: هرگونه آشفتگی در یک محیط کشسان را موج می گویند. انواع موج 1- مکانیکی 2- الکترومغناطیس موج مکانیکی در اثر ضربه بوجود می اید برای انتشار نیاز به ماده دارد از خلاءعبور نمی کند.  صوت موج دریا  موج…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما