close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل7 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 7 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... فعالیت (صفحه 53)   اثر انگشت همه ی انسا نها با هم فرق داردواثر انگشت هر فرد مخصوص خودش است،اثر انگشت در تمام عمر یکسان است . - با داشتن اثر انگشت می توان افراد را شناسایی کرد. آزمایش کنید (صفحه 55)  جوانه…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما