گام 98 | آموزشی درسی

فصل13

فکر کنید,آزمایش,فصل13,علوم,هشتم,

فکر کنید (صفحه 105)  میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود ودر اثر آب وباد تغییرات زیادی کرده است. فعالیت (صفحه 106) هنگامی که آب یخ میزند حجم آن افزایش می یابد در حدود 9- 11 در صد تحقیق کنید (صفحه 106) در اثر تغییر دمای ناگهانی وتغییر حجم آن یج خرد می شود. فکرکنید (صفحه106) هوازدگی فیزیکی چون ساختمان سنگ تغییری نکرده است.  فکر کنید (صفحه 107) جانورا ن حفار باعث خرد شدن فیزیکی سنگها شده ومانند مورچه موش صحرایی وانسان نیز با جاده سازی واستحراج معادن باعث خرد شدن سنگ ها می شوند. گفت وگو کنید(صفحه…

جهت ارتباط با پشتیبانی از راه های زیر اقدام نمایید

فرم تماس با ما
موقعیت شما:

تبلیغات بنری سایت

اطلاعیه سایت

فعالیت سایت مجددا شروع شده و متوسطه اول را پشتیبانی می کنیم.
هفتم، هشتم، نهم
آدرس های سایت:
www.dnmshop.ir پیشفرض


تمامی لینک های سایت تصحیح شدند و از این پس بدون مشکل می توانید اقدام به دریافت و دانلود از سایت نمایید

فکر کنید ها و آزمایش های فصل13 علوم هشتم

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 13 علوم هشتم

همراه با جواب

به ادامه مطلب مراجعه کنید ....

ادامه مطلب