close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل10 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 10 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... فعالیت (صفحه 85) آهن- نیکل – کبالت خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند. موادیگر به راحتی اهن ربا نمی شوند. فعالیت (صفحه 85)  خطوط مغناطیسی از اجسام نا رسانا عبور می کنند.می توانند مواد آهنی را جذب کنند. ب- با…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما