close
تبلیغات در اینترنت
فکر کنید ها و آزمایش های فصل5 علوم هشتم

گام 98 | آموزشی درسی

فکر کنید و آزمایش کنید فصل 5 علوم هشتم همراه با جواب به ادامه مطلب مراجعه کنید .... فعالیت (صفحه 35 ) برای احساس نور باید گیرنده ی مناسب که در اندام چشم قرار دارد تحریک شود  پس در مرحله اول  درکی صورت نمی گیرد -ب- در پوست گیرنده مخصوص نور وجود نداردپس احساس نمی شودج- با نزدیک شدن نور…

جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما
جایگاه تبلیغات شما جایگاه تبلیغات شما