بیشتر چه بخش هایی در سایت قرار گیرد ؟
(14.84%) 758
هشتم
(15.47%) 790
هفتم
(7.500%) 383
ششم
(8.930%) 456
دانلود
(13.06%) 667
آزمون ( امتحان )
(7.873%) 402
محصولات نرم افزاری ما
(7.500%) 383
ابزار سایت و وبلاگ
(7.735%) 395
آموزش
(7.657%) 391
متفرقه
(8.676%) 443
نهم

تعداد شرکت کنندگان : 5068